Okategoriserade

Information till bostadssökande

Denna information är riktad till dig som stått i vår tidigare bostadskö.

Din ansökan och uppgifter förts över till vårt nya system, men då vår nya bostadskö fungerar lite annorlunda än den tidigare så kommer sannolikt frågor uppstå.

  • Vi har inte längre separata köer för orter och storlek på bostad. Nu finns bara en (1) enda kö, och din position i den nya kön är baserad på den ordning som du första gången registrerade dig på vårt tidigare kösystem. Detta är en kompromiss vi bedömt som mest rättvis. Somliga kommer att uppleva att de har ramlat ner i kön, medans andra tycker att förändringen har gynnat dem. Du har inte förlorat din position i kön, och även om det ser så ut så tänk på att flera av dem som står framför dig sannolikt inte är intresserade av samma ort och storlek på bostad. Flera små köer har helt enkelt blivit en stor, därför har också siffrorna blivit större.
  • När du loggar in kommer det stå att du stått i kön sedan 20/12 2016. Du har förmodligen stått i kö mycket längre än så, men detta är datumet då din ansökan blev importerad till vårt nya system. Du har inte förlorat din plats i kön.
  • En avgift på 70:-/år tillkommer för hantering av din ansökan. Du som har funnits i vårt tidigare bostadssystem har ett år betalt från och med 20 dec 2016.
  • Du behöver inga längre logga in varje 45 dagar för att behålla din köplats. Däremot behöver du logga in och betala hanteringsavgiften tidigast 90 dagar innan din ansökan utgår om du önskar förlänga den med ytterligare ett år.
  • Du kan nu själv logga in och ändra önskemål om ort, storlek på bostad, maximal månadshyra, etc.
  • Vi rekommenderar att du loggar in och uppdaterar dina bostadskrav. Tackar du nej till 3 eller fler erbjudande finns risken att du förlorar din köplats.
  • Du kan nu välja att stå som passiv i kön genom att logga in och kryssa ur alla områden. Som passiv står du fortfarande i kö men du kommer inte få några erbjudanden.

Har du ytterligare frågor så är du välkommen att höra av dig!