Flytta in och flytta ut

Var noggrann med att titta om el ingår i ditt hyreskontrakt.
Om det inte ingår är det upp till dig att teckna eget abonnemang, alternativt komma överens med tidigare hyresgäst om att överta hans/hennes abonnemang.

Glöm inte att göra en adressändring, samt teckna en hemförsäkring ifall du inte redan har det.

Utflyttning ske senast klockan 24.00, på hyreskontraktets sista dag. Då ska lägenheten vara inflyttningsklar för nästa hyresgäst. När man sagt upp sin lägenhet är man skyldig att erbjuda visning för nästa hyresgäst.

Besiktning

När du ska flytta kommer vår fastighetsskötare att ta kontakt med dig, så ni tillsammans kan bestämma en tid för besiktning. Om detta av någon anledning inte skulle ske uppmanar vi istället dig att ta kontakt och bestämma en tid. När besiktning sker ska lägenheten vara tom, och städad. Om lägenheten är dåligt städad så kommer vi anlita en städfirma, som hyresgästen sedan får betala. Hyresgästen kan också bli ersättningsskyldig om lägenheten har utsatts för onormalt slitage.

Nycklar

Alla original och kopior ska återlämnas till fastighetsskötaren.