Hyra och betalning

För att vi som hyresvärd ska kunna ge våra hyresgäster bra service och ett tryggt boende, är vi beroende av hyran betalas in, och att den betalas i tid. Har du problem med att betala hyran är det bästa du kan göra att kontakta oss. Handlar det om tillfälliga problem kan vi oftast hitta en lösning tillsammans.

När ska hyran betalas

Vi skickar ut inbetalningsavier för 6 månader åt gången. Du måste betala in hyran i förskott senast den sista vardagen månaden innan. Detta innebär att hyran för februari ska vara
inbetald sista januari.

Vid sen eller utebliven hyra

En vecka efter sista betalningsdag skickar vi ut en påminnelse. Får du en felaktig påminnelse bör du omgående kontakta oss så vi kan undersöka vad som gått fel.

Om hyresgästen inte betalat påminnelsen efter ytterligare en vecka så kommer ärendet överlämnas till inkasso. Om inkassokravet inte betalas inom en vecka överlämnas det till kronofogdemyndigheten. De sociala myndigheterna kontaktas också i enlighet med hyreslagen.

Förseningar eller utebliven hyra kan leda till uppsägning av hyresgästen.