Skötsel av lägenheten

Ett visst slitage är att räkna med när man bor i en lägenhet, men så kallat onormalt slitage kan du bli ersättningsskyldig till. Vi vill ge dig några tips som gör att du kan minska slitaget på din lägenhet.

Vattenskador kan bli dyra att reparera, och det kan bli du som får betala om det handlar om oaktsamhet. Trasiga fogar i duschutrymmet, en läckande kran, stopp i avlopp eller liknande kan vara orsak till vattenskador. Anmäl detta så fort som möjligt hos din fastighetsskötare.

  • Hål i väggar för tavlor och speglar etc. kan klassas som onaturligt slitage. Kontakta din fastighetsskötare för hjälp.
  • Var varsam om parketten så håller den längre. Bona med jämna mellanrum. Torka genast upp spillt vatten.
  • Om du ska borra i kaklet i badrum eller kök, var medveten om vad du ger dig in på.
  • Använd möbeltassar för att undvika märken i golven. Använd en matta om en tung möbel ska flyttas, och dra utmed golvet.
  • Håll balkongdörrar och fönster stängda vid regn. Vädra inte alltför länge på vintern.
  • Om du upptäcker ohyra, kontakta din fastighetsskötare så fort som möjligt. Tidig upptäckt underlättar saneringen.

Reparations- och förbättringsarbeten

Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- och/eller förbättringsarbeten. Självklart kommer vi kontakta dig för att komma överens om en tid som passar båda parterna.

Om man själv vill göra om i sin lägenhet

Ska du måla, tapetsera om, lägga nytt golv eller dylikt så ska detta arbete utföras fackmannamässigt. Vi rekommenderar också att du upplyser fastighetsskötaren om dina avsikter. Val av extrema färger eller tapeter kan göra så att du får bekosta återställning när du flyttar.

Du får aldrig göra om planlösningen i din lägenhet.

Installation av tvätt- eller diskmaskin

Installationen måste vara fackmannamässigt utförd för att undvika läckage och brand. Tänk också på att det inte alltid är lämpligt att installera tvätt- eller diskmaskin i lägenheten, kontakta därför alltid din fastighetsskötare om du är osäker.

Andrahandsuthyrning.

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du hyresvärdens tillåtelse.