Trivsel och trygghet

PP fastigheter har ett antal punkter vi uppmanar våra hyresgäster att tänka på och följa. Detta är för att skapa trygghet och trivsel för alla som bor i våra fastigheter.

Prata med varandra!

De flesta tvister och konflikter går att undvika om man bara pratar med varandra. Dina grannar kommer ha större förståelse om de har blivit förvarnade innan du ska ha en fest som kan bli lite högljudd. Nästa gång kanske det kanske deras tur att ha fest. Din granne kanske inte ens är medveten om att hans sjungande i duschen stör din morgonsömn. Försök alltid i första hand att prata med dina grannar, och om inte detta fungerar, så är du välkommen att kontakta fastighetsskötaren.

Störningsärenden

Om vi blir kontaktade gällande klagomål på en annan hyresgäst så kommer vi kontakta hyresgästen antingen via telefon eller brev. Om störningarna fortgår trots varning så kan detta
i yttersta fall leda till vräkning.

Hyresgästen skall inte störa de övriga hyregästerna i sådan grad att det kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen ska också iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Åsidosätter hyresgästen sina förpliktelser enligt ovan är hyresrätten förverkad och hyresvärden äger rätt att säga upp avtalet i förtid. Hyresgästen kan då tvingas flytta.

Trivselregler gällande ljud

Efter klockan 22.00 är det många som vill sova, tänk därför på ljudnivån. Spela inte för hög musik eller ha för hög volym på TV’n. Kör inga tvättmaskiner eller torktumlare, gå inte med hårda skor inomhus eller smäll i dörrar. Tänk på ljudnivån även under dagtid, du kan ha grannar som jobbar skift eller försöker få barn att sova middag. Som sagt tidigare är det bästa att prata med dina grannar för att undvika en konflikt.

Gemensamma utrymmen

Trapphus ska inte användas som förvaringsutrymme eller soprum. Hyresvärden äger rätten att på ägarens risk, ställa ut de cyklar, barnvagnar, etc. som finns i trapphuset. Rökförbud råder på alla gemensamma utrymmen.

Brandsäkerhet

Lämna aldrig levande ljus obevakade när du lämnar lägenheten. Dra ut kontakter till elektrisk utrustning när du reser. Ha alltid en fungerade brandvarnare.

Portkod och ytterdörrar

Lämna aldrig ut portkoden till obehöriga. Lämna aldrig heller ytterdörrar öppna obevakade under en längre tid.

Hemförsäkring

För din trygghet är det en bra att ha en hemförsäkring. Se till att teckna en redan vid inflyttning om du saknar detta.